Project Description

“L’originalitat del llibre rau, tanmateix, en el fet que aquestes quaranta-cinc figures són ofertes des de les baules generacionals presents i futures, que en garanteixen i en garantim la memòria, la continuïtat i el reconeixement. L’estructura del llibre ens permet accedir-hi des d’una perspectiva pràcticament inèdita i, per això mateix, molt satisfactòria. Aquestes personalitats, que coneixem sobretot a través de la lectura, dels estudis o dels reportatges ―és a dir, a través d’un coneixement «objectiu» passat pel nostre propi sedàs―, ens són ara presentades d’una manera personal i fins íntima per aquelles persones que hi mantenen, sobretot, lligams familiars o que s’hi ha familiaritzat» a través d’una recerca sostinguda en el temps.”

Del pròleg de Josefina Salord