Project Description

Aquest llibre pretén explicar la ciència geològica de forma clara però rigorosa, amb un llenguatge adequat al nivell educatiu dels lectors. L’obra vol esdevenir una eina didàctica, amb fonaments tècnics però amb un format atractiu que apropi la geologia als alumnes de manera entenedora i àgil.

La publicació està adreçada especialment als estudiants de 12 a 16 anys.

Amb il·lustracions originals de Pere Virgili.