Project Description

En una època en què la mobilitat era una constant i els camins s’emplenaven de viatgers, comerciants, traginers, i tota classe de personatges que a peu, cavall, carro o tartana, es desplaçaven d’un
poble a un altre, i quan les distàncies que es podien recórrer en un sol dia eren massa llargues, calia fer «parada i fonda». Per aquest motiu, al llarg de les principals vies es varen anar creant llocs on els viatgers poguessin reposar, ja fos senzillament prenent un got de vi, fent un àpat, o fins i tot quedant-s’hi a dormir.

És a partir d’aquells anys reculats, amb la història d’aquelles fondes, hostals i posades, que el llibre va evolucionant fins arribar a l’actualitat. Més d’un centenar d’entrevistes han permès a
l’autor recopilar la història de tots ells, tant dels desapareguts com dels més d’una seixantena dels restaurants que avui en dia tenim a la comarca els quals, en la seva gran majoria, han aportat
també una recepta. Per tant podem afirmar que, a més de ser un llibre d’història, és també un “llibre de cuina”.