PUBLICITAT EN TRANSPORT PÚBLIC

Característiques

  • La publicitat en el transport públic és el suport més dinàmic dintre de la publicitat exterior, proporcionant un gran nombre d’impactes i un major abast de cobertura aconseguint un alt índex de record en la ment del consumidor.

  • Els anuncis en el transport públic permet una gran capacitat de segmentació per tota la ciutat tant en el centre com ens barris perifèrics, arribant a on altres suports no ho aconsegueixen.

  • El transport públic és el suport que proporciona una gran versatilitat de formats facilitant creativitats impactants en moviment.

Mides

Transport Públic Publicitat Tamany

Altres suports pels teus anuncis

Torna a Publicitat