Project Description

Aigua a dojo! Estanys, estanyols, brolladors i llacunes del Pla de l’Estany.

“L’estany sobreïx cada dia, alimentat per sota amb aigua de tota la conca, i recorre Banyoles a través dels recs. Vet aquí una altra evidència banalitzada. No s’escorre gaire aigua pels vessants del voltant, però, per contra, de l’estany en surt força recs enllà, fins a la riera Canaleta i al mateix Terri. Se’n veu poca a entrar però força a sortit: un bon joc de mans.” […]

“Aquest llibre explica tot això i més coses encara. Seguint els criteris de la col·lecció, documenta a més d’explicar. Documenta, amb pèls i senyals, les llacunes, els estanyols i els bullidors. Relaciona un sorprenent centenar de cossos d’aigua, una constel·lació aquosa que esquitxa bona part del Pla de l’Estany com una perdigonada hídrica. És un inventari detallat que ubica, descriu i mesura, un inventari enriquit amb anècdotes i referències diverses perquè hi ha molta història darrere d’aquest mullader. Més d’un se’n sorprendrà, tothom podrà admirar-se’n. Estanyols a dojo, miques d’aigua per tot arreu.”

Del Pròleg de Ramon Folch