Project Description

Més de 150 fortins de Franco identificats en aquest llibre.

“Des d’un punt de vista històric són un bon testimoni arqueològic de la ideologia militarista de la dictadura de Franco que és bo donar a conèixer de manera crítica a les futures generacions, sense banalitzacions. I des d’un punt de vista patrimonial tenen un innegable interès. Com assenyala l’autor, els fortins ens ofereixen les millors panoràmiques paisatgístiques de la Vall de Ribes, atès que els enginyers triaven els seus emplaçaments en funció de l’orografia amb l’objectiu de cobrir la superfície més gran possible de territori des de la seva situació. Són, en definitiva, uns excel·lents miradors amb un gran angle de visió paisatgística.”

Text extret del pròleg de Joaquim M. Puigvert, Professor titular d’Història Contemporània de la Universitat de Girona.